Soru: Coğrafyanın tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlışın?
A) İlk Çağ’da sınırlı olan coğrafya alanındaki çalışmalar, Orta Çağ’da İslâm bilginlerinin katkılarıyla gelişme göstermiştir.
B) Yeni Çağ’da Avrupa’da Rönesans hareketinin başlaması, coğrafyanın gelişimini kolaylaştırmıştır.
C) İlk Çağ’da coğrafya genellikle matematik, astronomi, felsefe ve tarih gibi alanlardaki düşünürlerin yürüttükleri çalışmalardan oluşmaktadır.
D) Coğrafya kavramı ilk kez Türk kültüründe milattan önceki dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır.
E) Günümüzdeki modern coğrafya anlayışına ait ilk çalışmalara, Alman bilim insanları öncülük etmiştir.

Soru: İnsanların doğal çevre üzerindeki etkileri sanayileşme ile birlikte artmıştır. Ancak doğal çevre koşulları bugün bile insan yaşamı üzerinde etkisini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, doğal çevre koşullarının insan yaşantısındaki etkisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Dağlık bölgelerde viyadük, tünel ve köprüler yapılarak ulaşımın sağlanması
B) Tarım alanlarında yerleşim alanlarının inşa edilmesi
C) Akarsular üzerine barajlar yapılarak akarsuyun akımının kontrol altında tutulması
D) Denizlerin doldurularak yerleşime açılması
E) Bir bölgede şiddetli yağışlar sonucunda tarım alanlarının zarar göremesi

Soru: Aşağıda yapılan değişikliklerden hangisi, diğerlerine göre doğada daha az değişikliğe neden olmuştur?
A) İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nın inşa edilmesi
B) Bolu Dağı Tüneli’nin inşa edilmesi
C) Güneydoğu Anadolu’da Atatürk Barajı’nın inşa edilmesi
D) Bir Orta Anadolu köylüsünün tarlasına buğday ekmesi
E) İstanbul Boğazı üzerinde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ve kuzey otoyolunun inşa edilmesi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, coğrafya eğitiminin bir bireyde sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Yaşadığı şehrin, bölgenin ve ülkenin konumunu daha iyi kavrar.
B) Ülke sevgisi ve vatandaşlık bilgisi güçlenir.
C) Haritalar ve diğer unsurlardan yararlanarak yön tayin etme gücü kazanır.
D) Çevreye olan duyarlılığı azalır.
E) Gözlem yapma ve nedensel ilişki kurma yeteneği gelişir.Soru: Matematik coğrafya evren, Güneş sistemi ve Dünya ile ilgili çeşitli ölçümler yaparak elde ettiği verileri sayısalyönden değerlendirir. Ayrıca haritaların hazırlanışı ve haritalardan yararlanma konularını inceler. Bu çalışmalarında astronomi, matematik ve kartografya bilimlerinden yararlanır. Buna göre matematik coğrafya, aşağıdakilerden hangisini incelemez?
A) Güneş sisteminin boyutlarını
B) Dünya’nın şekli ve boyutlarını
C) Dünya’daki yerleşme tiplerini
D) Dünya, Ay ve Güneş’in hareketlerini
E) Gece ve gündüz sürelerini

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi