Çözünürlük konu anlatımı video 11. sınıf kimya


Kategoriler: Ders Videoları

Çözünürlük 1 video 11. sınıf Kimya AdasıÇözünürlük 2 video 11. sınıf Kimya Adası

Çözünürlük Hesaplamaları video 11. sınıf Bizim Hoca

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler video 11. sınıf Hocalara GeldikÇözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler İsabet Akademi

ÇÖZELTİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Nyos (Nayos) Gölü Afrika’da bir göl. Bu göl Kamerun’un kuzeybatısında volkanik bir dağın kraterinde bulunuyor. Nyos Gölü’nde 21 Ağustos 1986’da garip ve gizemli doğal afetlerden biri gerçekleşti. Bir gecede yüzlerce insan öldü ve hayvanlar telef oldu. Ölümler CO2 zehirlenmesinden kaynaklandı. CO2 jeolojik süreçlerin yan ürünüdür. Nyos Gölü’nün altından geçen magma tabakasının içinde oluşan karbon dioksit, göl suyunun uyguladığı basınç ile çözünür. Basınç azaldığında doymuş su çözeltisindeki karbon dioksit gazı kabarcıklar çıkararak çalkalanan gazlı içecek şişesi gibi patlar. Patlama demirce zengin suları getirerek gölün rengini kırmızıya çevirir (Görsel 3.4.1).Patlamanın en önemli nedenlerinden biri göl suyundaki CO2 derişiminin artması ve basınçtır. Nyos Gölü birbirine karışmayan katmanlar ve çözünmüş mineraller ile CO2 gibi gazları içeren yoğun çözeltiden oluşmuştur. Çözelti, çözücü ve çözünenden oluşan homojen karışımdır. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerden genellikle çok olana çözücü, az olana çözünen denmesine rağmen gaz çözeltiler için bu tanımlama her zaman doğru olmayabilir.

Çözeltiler çözünürlük temelinde seyreltik, derişik, doygun, aşırı doygun ve doymamış olarak sınıflandırılabilir (Görsel 3.4.2).
Seyreltik Çözelti: Çözünen madde derişimi bir başka çözeltiye göre düşük olan veya birim hacmindeki çözünen madde miktarı az olan çözeltilerdir (Görsel 3.4.2.a).
Derişik Çözelti: Çözünen maddenin derişimi bir başka çözeltiye göre yüksek olan veya birim hacmindeki madde miktarı çok olan çözeltilerdir (Görsel 3.4.2.b). Derişik ve seyreltik çözelti göreceli kavramlardır. Aynı sıcaklıkta 100 mL suya 5 gram tuz atıldığında seyreltik olan çözelti, 100 mL suya 1 gram tuz atılan çözelti ile kıyaslandığında derişik olur. Derişik çözeltiye çözücü ilave edildiğinde seyreltik, seyreltik çözeltiye çözünen eklendiğinde derişik çözelti elde edilir.
Doymamış Çözelti: Belirli sıcaklık ve basınçta belirli miktar çözücüde çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltidir. 20 o C’ta 100 gram su en fazla 36 gram yemek tuzu çözebilir. 20 o C’ta 100 gram suda 10 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan çözelti doymamış çözeltidir (Görsel 3.4.3.a).
Doygun Çözelti: Belirli sıcaklık ve basınçta belirli miktar çözücüde çözülebilecek en fazla çözüneni çözmüş olan çözeltilerdir. 20 o C’ta 100 gram su en fazla 36 gram yemek tuzu çözebilir. 100 gram suda 36 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan çözelti doygun çözeltidir (Görsel 3.4.3.b).
Aşırı Doygun Çözelti: Belirli sıcaklıkta doymuş çözelti oluşturmak için gerekli olandan daha fazla çözünen içeren çözeltidir. 20 o C’ta 100 gram su en fazla 36 gram yemek tuzu çözebilir. Sıcaklık 50 o C’a çıkarıldığında 100 gram su 40 gram yemek tuzunu çözebilir. Aşırı doygun çözelti kararsızdır sıcaklık 20 o C’a düşürüldüğünde 1 gram yemek tuzu çökerek çözelti tekrar doygun hâle gelir (Görsel 3.4.3.c).Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi