Bağ Enerjileri konu anlatımı video 11. sınıf kimya


Kategoriler: Ders Videoları

Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Mustafa YaşarBağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Kimya Adası

Aynı veya farklı cins atomları, kuvvetli etkileşimlerle bir arada tutan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Tepkime sırasında tepkimeye giren maddenin atomları arasındaki etkileşim kuvveti (kimyasal bağ) kırılır. Atomlar yeniden düzenlenerek farklı atomlarla etkileşime girer ve yeni kimyasal bağlar oluşur. Bağ enerjisi (bağ entalpisi) atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gerekli olan enerjidir. Bağ enerjisi ΔHB 0 ile gösterilir ve birimi kj/moldür. Bağ enerjisinin ölçülebilmesi için tepkimeye girenlerin ve ürünlerin gaz hâlinde olması gerekir. Kimyasal türler daha kararlı yapıya gelmek için bağ yapar. Kararlı durumdayken daha düşük enerjiye sahiptir. Örneğin doğada yüksek enerjili ve kararsız durumda olan hidrojen atomları birleşerek daha kararlı olan hidrojen molekülünü oluştururken dışarı enerji verir. Kimyasal bağın oluşumu ekzotermiktir.

Kimyasal bağın kırılması ise endotermiktir. Kimyasal türler arasındaki bağ kırıldığında kararlı yapıdaki madde yüksek enerjili ve kararsız bir duruma gelir. Bunun için de tepkimeye dışarıdan enerji verilmesi gerekir. Bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerji, aynı zamanda o bağın kırılması için gerekli olan enerjiye eşit ancak zıt işaretlidir. Zıt işaretli olmasının sebebi bağ oluşumunun ekzotermik, bağ kırılmasının ise endotermik olmasıdır. Örneğin kararlı hâldeki hidrojen molekülünü oluşturan kimyasal bağları kırmak için 436 kj enerji vermek gerekir (Görsel 4.3.2). Bu durumda yüksek enerjili ve kararsız hidrojen atomları oluşur.Bir bağın koparılması için gereken enerji ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır. Ayrıca bağ uzunluğu ne kadar kısa ise bağ da o kadar sağlamdır. Bağ uzunluğu kovalent bağ yapan iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklıktır. Paylaşılan elektron çifti sayısı arttıkça bağ uzunluğu kısalır, bağ kuvveti artar. Bu nedenle üçlü bağlar ikili bağlardan, ikili bağlar da tekli bağlardan daha kısa ve sağlamdır. Örneğin flor moleküllerini atomlarına ayırmak için mol başına 154 kj enerji gerekirken oksijen moleküllerini atomlarına ayırmak için mol başına 498 kj enerji gerekir. Azot moleküllerini atomlarına ayırmak ise daha zordur ve mol başına 941 kj enerji gerekir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi