Alternatif AkımPil, akü dinamo gibi doğru akım üreteçleri tek yönde akım üretirler. Yönü ve şiddeti zamana bağlı olarak değişen akımlara, alternatif akım denir.

Alternatif akım üreten araçlara jeneratör denir. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren jeneratörler, elektromanyetik indüksiyon ilkesine göre çalışır. Manyetik alan içinde döndürülen iletken halkanın (bobinin) içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı (akı) değişirse, bobin üzerinde indüksiyon akımı veya alternatif akım oluşur.

Bobinden geçen manyetik alan çizgi sayısı artarken bir yönde, manyetik alan çizgi sayısı azalırken diğer yönde akım oluşur. Bu nedenle alternatif akımın yönü ve büyüklüğü sürekli değişir.B manyetik alanı içindeki, yüzey alanı A olan tel çerçevenin yüzeyinden geçen manyetik akının herhangi bir andaki değeri  Φ = B.A.cosα dır.

Çerçeve döndükçe, yüzey normali ile manyetik alan çizgileri arasındaki α açısı değişir. Çerçeve ω açısal hızı ve f frekansı döndürülürse α = ω.t veya α = 2π.f.t olur. Bu durumda yüzeyden geçen akı Φ =B.A.cosω.t olur.

Tek sarımlık tel halka yerine N sarımlı bir bobin kullanılsaydı, manyetik akı Φ =N.B.A.cosω.t olurdu. Akının zamanla değişmesi ile elde edilen indüksiyon elektromotor kuvveti,Not: El feneri, duvar saati, radyo alıcısı, lambalar gibi araçlar doğru akımla çalışırlar.

Alternatif Akım ve Gerilimin Etkin Değerleri

Bazı ülkelerin ürettiği alternatif akımın frekans ve gerilim değerleri tab- Iodaki gibidir.Alternatif gerilim sürekli değiştiği için gerilimin etkin değeri kullanılır.

R dirençli bir devreye, emk si ε olan bir alternatif akım kaynağı akım verirse, devreden geçen akım şiddeti ohm kanununa göre,

Aynı dirençten aynı zamanda, eşit miktarda ısı enerjisi açığa çıkaran doğru akım değeri, alternatif akımın etkin değerine eşittir.Not: Alternatif akım devrelerindeki ölçü aletleri, etkin değerleri ölçerler. Alternatif akımın yönü ve şiddeti sürekli değiştiğinden, alternatif akımla elektroliz deneyi yapılamaz.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi