2018 TYT soruları ve Cevapları

2018 TYT soruları ve Cevapları

Kategoriler: Haberler

Herkesin heyecanla beklediği TYT (Temel Yeterlilik Testi) 30 haziran cumartesi günü gerçekleştirildi. Diğer sınavlara girecek öğrenciler için AYT sınavı pazar günü saat 10:00 da, YDT ise pazar günü 15:45 de başlayacak. Tüm öğrencilere başarılar dileriz. Merakla beklediğiniz TYT soruları ÖSYM tarafından yayınlandıktan hemen sonra aşağıda verilen bağlantılardan soruları ve cevaplarını indirebilirsiniz. Soru ve cevapların pazar akşamı yayınlanması beklenmektedir.

Soru: Bir bilim insanı, iki farklı gölde yaşayan X ve Y balıklarıyla ilgili olarak, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, bunların aynı türe ait organizmalar olduğunu ileri sürüyor. Bu araştırmacının, iki organizmaya ait olan, aşağıdaki özelliklerden hangisini tespit etmesi, bunların aynı türden olduklarını kesin olarak ispatlar?
A) Hücre çekirdeklerinde aynı sayıda kromozom taşımaları
B) Vücutlarında aynı görevleri yapan organ ve sistemlerin bulunması
C) Doğal ortamlarında çiftleştiklerinde verimli döller oluşturmaları
D) Besin ihtiyacını karşılama yönüyle aynı tür besinleri tercih etmeleri
E) Bir üreme döneminde, oluşturdukları yavru sayılarının aynı olması
Soru: Canlıların ortak özelliklerinden olan beslenmeyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve yapılarına katılacak maddeleri almak için besinlere ihtiyaç duyar.
B) Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılara ototrof canlılar denir.
C) Mantarlar heterotrof olarak beslenen canlılara örnek verilebilir.
D) Beslenme ile vücuda alınan bütün maddeler hücre içinde de sentezlenebilir.
E) Tüketici beslenen hayvanlar besinlerini üreticilerden ya da diğer tüketicilerden sağlar.
Soru: Canlı organizmalarda suyun kullanıldığı bazı görevler aşağıda verilmiştir.
I. İnorganik maddeler kullanılarak çeşitli organik moleküllerin sentezlenmesi (fotosentez)
II. Vücuttaki fazla ısının atılabilmesi (terleme)
III. Organik moleküllerin sentezinde görevli enzimlerin çalışması için ortam oluşturma
IV. Kandaki hücrelerin ve maddelerin taşınmasında görev alma
Bu görevlerden hangi ikisi hem bitkiler hem de hayvanlar için geçerli olabilir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi