Tendon Yaralanmaları

Tendon Yaralanmaları

El yırtılmasında tedavi şekli, elin yaralanma şiddetine göre, yaralanma akabinde geçen süreye, yaranın kirlenme miktarına göre değişebilir. Özellikle tendon ve sinir yırtıklarıyla birlikte olan yaralanmalar daha da önem kazanır. Tedavi şekillerinin belirlenmesi için çeşitli sistemler ortaya konduğu dahilde halen geçerli olan sisteme, tüm tedavi yöntemlerinin bilinerek her rahatsızlığa göre en uygun modeli bulmak şeklindedir. Hiç bir yaralanma bir diğerine göre benzerlik göstermez.En önemli prensip, uygulanan davranış metodunun elin mümkün olan en yüksek mertebede eski işlevlerine kavuşturulmasıdır. Tendon, kas ile birlikte kemik arasında uzanan fibröz ak renkli şerit ya da bant biçiminde yapıdır. Kasın kasılması ve kısalması şeklinde oluşan hareket kuvvetini tendon kemiğe yollar. Kemik ise bağlı olduğu eklem üstünden hareket eder. Tendon kesildiği zaman bulunan hareket iletilemez. Ancak bu iletimin kemiğe iletilmesinde başka faktörler de etkilidir. Bunlar, kemik dokunun yekpareliği, eklemin durumu, üzerindeki derinin  bütünlüğü ve kasa hareket sinyallerini veren sinirin bütünlüğü gibi faktörlerdir. Bu nedenle tendon görevinin tam olması için bütün diğer faktörlerin de sağlıklı biçimde olması şarttır.

Parmaklarda veya elimizde ya da önkolda kesici bir madde ile oluşmuş el yaralanması sonucunda el ya da kol içindeki komplike ve karmaşık yapılarda da oluşan kesik ya da kopmalar sonucunda bulgular oluşur. Bu nedenle el yaralanmasında edinilecek olan ilk muayene çok önemlidir. Bu muayene elin tüm görevlerini kontrol edecek şekilde yapılır. Öncelikle el yaralanmalarında elin kan alması yani dolaşım durumu acil ehemmiyet taşır. Mevcut olan kanamaların bitirilmesi gerekir. El işlevlerinin muayenesi ise iki temel guruba ayrılır. Bunlar, duysal işlevler ve motor görevlerdir. Duysal muayene uygulamalı metotlarla yapılır ve duysal sinirlerin yırtılıp kesilmediğinin anlaşılmasını hedefler. Motor muayenede ise parmak ve el manevraları incelenir. Sonuçta tüm bulgular elenerek hangi yapıların yaralandığı ya da kesildiği bulunur ve ameliyat planı yapılır. El ve parmaklar içinde ayrı durumlara sahip farklı tendonlar vardır. Muayenede bulunan belirtilere göre hangilerinin yırtık olduğu belirlenir.

Ameliyat sırasında bazı makaraların özellikle korunması, ihtiyaç halinde onarılmasına çalışılır. Ancak hatalı bırakılan dikişler tendonun kayma manevrası sırasında makraya takılabilir. Ameliyat yapılırken tendonun serbest hareket edip etmediği check edilir. Ameliyat sonunda turnike açılarak kolun kan dolaşımı serbest hale alınır ve hassas kanama kontrolü yapılarak kan gelen damar uçları bağlanır ve kanamalar durdurulur. Tendonların zarr verdiği doku kayıplarıyla karakterize rahatsızlıkların tedavisi daha zordur. Erken zamanda vücudun başka bölgelerinden alınan tendon yamaları ile atama yapılarak tendon onarılır. üstünden zaman geçmiş, doku kaybı olan daha eski yaralanmalarda ise atama yapılacak tendon bölgesine önce silikon  tendon şeklinde yapılmış protez konularak 3 ay veya daha fazla zaman tendon kılıfının oluşması beklenir. Daha sonra ikinci cerrahide silikon tendon protezi alınıp yerine tendon yaması konur.Ameliyat sonunda pansumanla sargılanan el bilhassa onarılan tendonla ilgili eklemlerin tendon düzelene kadar bir süre hareketsiz alınması gerekir. Ancak belli bir süre sonra ilgili eklemlere durgun hareket başlatılır. Pasif hareket, rahatsız bireyin tendonunu kendisi istemli değil, dıştan yapılan yay veya lastik kuvveti ile uygulanır. Bu hareket tendonun etraf dokulara çarpmasını önlediği gibi, tendonun yolu üstündeki eklemlerin çalıştırılarak gücünü kazanmasını amaçlar. Sonraki evre ise doktorun belirleyeceği sürede başlatılan güçlü hareketlerdir. Aktif hareket, hastanın istekli olarak tendonu, bunula birlikte ilgili parmakları veya eli oynatmasıdır. Ameliyat akabinde hasta Fizik Tedavi uzmanı ile birlikte takibe alınır. Tendon üzerinde yeteri kadar iyileşme olmadan erken zamanda hareket uygulanması kopmalara sebebiyet verebiilr  bu nedenle ameliyat akabinde  takip önem kazanır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz