Periferik Anjio

Periferik Anjio

Periferik anjio‏Anjio işlemi, girişimsel olarak damarların görüntülenme yöntemidir. Kısacası tedavi değil, bir tetkik işlemidir. Anjio ile görüntülenmesi istenilen damarlar (kalp”koroner anjio”,bacak “periferik anjio”) incelenir. Lezyon (daralma veya tıkanıklık) tespit edilir. İşlem esnasında arterden hastaya Opak madde verilir.Bu madde damar içi yapısının tüm görüntüsünü vermek için kullanılır. Opak madde allerjisi olan hastalar,bunu önceden doktoruna bildirmelidir. Anjio yapılırken ,görüntü kesitleri kayıt edilir. Daha sonra bu kayıt, hastaya CD’ye çekilerek verilir. Periferik (bacak) Anjio işlemi bittikten sonra, tedavi gerekecek lezyonlara rastlanmış ise, işlemin tedavisel kısmına geçilir.Bu isleme balon+ stent işlemi denir.

PTCA=Balon ile tıkalı damarın açılma işlemi demek anlamına geliyor.

STENT=Milimetrik ölçülerde damar yapısıyla uygun ve takıldıktan hemen sonra,damara uyum sağlayan çok küçük bir tıbbi malzemedir.Zamanla yeniden stentin içinin veya bir başka damar bölgesinin daralması veya tıkanması nedeniyle hasta işlem öncesi, bacak ağrusu-ısı ve renk farklılığı veya değişimi-yanma vs yakınmalarla doktoruna baş vurabilir.Kontrol anjio ile yeni durum tespit edilir ve gerekiyorsa tetkik (anjio),tedavi (PTCA+STENT) yenilenir.

Önceleri, sadece Girişimsel Radyoloji Uzmanları tarafından yapılabilen bir işlemdi. Artık Periferik anjio (bacak anjiosu) kardiyolog ve KVC uzmanları (kalp-damar cerrahları), tarafından da yapılınca SGK tarafından ücretlendirilerek, ödemesi yapılacaktır. Ayni seansta anjiografiyi takip eden ve aynı seasta yapılan periferik anjiorafiler ayni seansta birden fazla yapılan işlem esasına göre ücretlendirilecektir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz