Küme gösterim yöntemleri nelerdir?

Küme gösterim yöntemleri nelerdir?

Üç çeşit küme gösterim yöntemi vardır. Bunlar liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve venn şeması yöntemidir.1) Liste yöntemi: Kümenin tüm elemanları küme parantezi içerisinde virgülle ayrılarak yazılır.
Örnek: 6 dan küçük olan doğal sayıların kümesini liste yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A ={ 0, 1, 2, 3, 4, 5 }

2) Ortak özellik yöntemi: Elemanların ortak özellikleri, küme parantezinin içerisine yazılır.
Örnek: 18 den küçük olan asal sayıların kümesini ortak özellik yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A={ x : x asal sayı ve x<17 }
Örnek: 5 ten küçük olandoğal sayıların kümesini ortak özellik yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A={ x : x < 5 , x ∈ N }

3) Venn şeması yöntemi: Kümenin elemanları kapalı bir eğri içerisine önlerine bir nokta konularak yazılırlar.Küme gösterim yöntemleri konu anlatımı videosu

Küme Gösterim yöntemleri çözümlü sorular:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Kümedeki tüm elemanların niteliklerini belirten ortak bir söylemle ifade edilmesine ortak özellik yöntemi denir. 10 dan küçük asal sayılar şeklinde ifade edilen kümeyi A={2,3,5,7} şeklinde gösterebiliriz. Örnek: A kümesinin venn diyagramı ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir. A={0, 2, 4, 6, 8, 10} kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 23102456 sayısındaki rakamların oluşturduğu B kümesi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilemez. 10 dan küçük olan sayma sayıları kümesinin elemanlarının sayısal değerlerinin toplamı kaçtır. Şekilde venn şeması yöntemi ile A kümesi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.