Küme gösterim yöntemleri nelerdir?

Küme gösterim yöntemleri nelerdir?
Reklamlar


Reklamlar
Eokultv resmi facebook sayfamıza katılın:

Küme gösterim yöntemleri nelerdir?:

Üç çeşit küme gösterim yöntemi vardır. Bunlar liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve venn şeması yöntemidir.

1) Liste yöntemi: Kümenin tüm elemanları küme parantezi içerisinde virgülle ayrılarak yazılır.
Örnek: 6 dan küçük olan doğal sayıların kümesini liste yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A ={ 0, 1, 2, 3, 4, 5 }

2) Ortak özellik yöntemi: Elemanların ortak özellikleri, küme parantezinin içerisine yazılır.
Örnek: 18 den küçük olan asal sayıların kümesini ortak özellik yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A={ x : x asal sayı ve x<17 }
Örnek: 5 ten küçük olandoğal sayıların kümesini ortak özellik yöntemi ile gösterelim.
Çözüm: A={ x : x < 5 , x ∈ N }

3) Venn şeması yöntemi: Kümenin elemanları kapalı bir eğri içerisine önlerine bir nokta konularak yazılırlar.

Kümedeki tüm elemanların niteliklerini belirten ortak bir söylemle ifade edilmesine ortak özellik yöntemi denir. 10 dan küçük asal sayılar şeklinde ifade edilen kümeyi A={2,3,5,7} şeklinde gösterebiliriz. Örnek: A kümesinin venn diyagramı ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir. A={0, 2, 4, 6, 8, 10} kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 23102456 sayısındaki rakamların oluşturduğu B kümesi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilemez. 10 dan küçük olan sayma sayıları kümesinin elemanlarının sayısal değerlerinin toplamı kaçtır. Şekilde venn şeması yöntemi ile A kümesi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.

Küme Gösterim yöntemleri çözümlü sorular:

 

ReklamlarKategori: Kümeler


Yorum Yazın