Fizik

Fizik dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Fizik ders notlarını indirin.

Günlük yaşamda özkütlenin kullanımı

Günlük yaşamda özkütleden yararlanmaya aşağıdaki örnekleri verebiliriz. Kuyumculukta altın kırıntılarını yabancı maddelerden ayırmak için özkütle farkından yararlanılır. Bu amaçla altın...

Plazma Örnekleri

1. Yıldızlar ve bulutsular (Nebulalar): Çok sıcak plazmalardır. Örneğin Güneş, yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6.10^3 olan bir plazma küresidir. Bu...

Plazmaların sınıflandırılması

Plazmalar öncelikle doğal plazmalar ve yapay plazmalar olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Doğada kendiliğinden oluşmuş plazmalara doğal plazma, insan eliyle...

Maddenin plazma hali ve özellikleri

Serbest elektronların, iyonların, fotonların (ışık taneciklerinin) ve nötr gaz moleküllerinin karışımından oluşan bulutlar plazma olarak adlandırılır. Ancak bu şekildeki her...

Gazların genel özellikleri

Gazların tanecikleri serbest hareket eder. Maddenin üçüncü hali olan gazlar da katılar ve sıvılar gibi tanecikli yapıdadır. Katı ve sıvılardaki...

Kohezyon ve adezyon nedir?

Aynı cins moleküllerin birbirine tutunmasına kohezyon (tutunma), farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasına da adezyon (yapışma) denir. Gerek kohezyon gerekse adezyon,...

Özkütle nedir?

Bir maddenin birim hacminin kütlesine o maddenin özkütlesi veya yoğunluğu denir ve p ile gösterilir. Bir maddenin özzkütlesi Özkütle = Kütle...

Skaler ve vektörel büyüklükler

Kuvvet, hız gibi bazı büyüklükleri belirtmek için yön de gereklidir. Oysa kütle, uzunluk gibi büyüklükler için böyle bir koşul yoktur....

Fiziğin alt alanları nelerdir?

Fiziğin açıklamaya çalıştığı olaylar o kadar çok çeşitlidir ki bir fizikçinin bu olayların tümünü incelemeye ömrü yetmez. Ayrıca her bilim...

Fizik nedir?

Fizik için bir çok tanım yapılabilir. Biz şöyle bir tanım yapabiliriz: Fizik; Maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimleri inceleyen, araştırma ve...

Madde ve özellikleri konu anlatımı videolu

Ygs fizik dersinin madde ve özellikleri isimli konusunu Fem Yayınları tarafından hazırlanan bu video ile dinleyebilirsiniz. Maddenin dört hali vardır....