Fizik

Fizik dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Fizik ders notlarını indirin.

Atmosferin Yapısı ve Oluşumu

Bir çok canlı gibi bizde varlığını çoğu kez düşünmediğimiz bir gaz ortamının içinde yaşar ve bu gaz ortamına hava deriz. Hava, yaşamamızı...

Plazmalar ve Gazlar özellikleri

Plazma; katı, sıvı ve gaz gibi maddenin hallerinden biridir. Evrendeki maddenin %96’sı plazma halindedir. Gaz halindeki madde yüksek sıcaklıklara kadar...

Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi

Maddenin fiziksel hallerinden biri de sıvı halidir. Sıvıların özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Sıvıların Özellikleri Sıvıları oluşturan moleküller birbiri üzerinde kayabilir. Bu...

Akışkanlar Konu Anlatımı

Böceklerin su yüzeyinde nasıl kalabildiği, su yüzeyine yavaşça bırakılan ataşın neden batmadığı, masa üzerinde duran su damlasının neden yüzeye yayılmadığı sorularına yanıt...

Katıların Dayanıklılığı Konu Anlatımı

Bir cismi tavana iple astığımızda ipin dayanıklılığı uzunluğuna mı yoksa kesit alanına mı bağlı? Karıncalar, kendi ağırlıklarına oranla neden ağır cisimleri...

Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri

Maddelerim Ortak Özellikleri: Bütün maddelerde bulunan özelliklere maddelerin ortak özellikleri denir. Bunlar; Kütle Hacim Eylemsizlik Tanecikli yapı Maddelerin Ayırt Edici...

Madde ve Maddenin Halleri

Uzayda yer kaplayan, eylemsizliği ve kütlesi olan her şeye madde denir. Doğada madde katı, sıvı, gaz ve plazma olarak dört...

Kütle ve Uzunluk Birimleri

Kütle: Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Kütle birimi uluslararası birim sisteminde (SI) kilogramdır. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle birimleri...

Temel Büyüklükler ve Türetilmiş Büyüklükler

1. Temel Büyüklükler: Tek başına bir anlam ifade eden büyüklüklerdir. 2. Türetilmiş Büyüklükler: Başka büyüklükler yardımıyla ifade edilebilen büyüklüklerdir

Ölçmede Hata Fizik

Fiziksel bir büyüklük ölçülürken bazen farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu fark dört nedenden kaynaklanabilir. Ölçme Araç Gereci: Örneğin, bir cismin kütlesi...

Fizikte Modelleme Nedir?

Bilim insanlarının atomun iç yapısıyla ilgili çalıştığını düşünelim. Atom, doğrudan gözlemlenemeyecek kadar küçüktür. Bu yüzden bilim insanları modellemeye ihtiyaç duymuştur....

Hipotez, Teori ve Yasa Nedir

Hipotez: Bilimsel bir problemin çözümü için verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur. Kontrollü deney sonucu doğrulanan hipotezler “bilimsel gerçek” olarak...

Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimleri Nasıl Ölçülür

Katı Maddelerin Hacimlerinin ölçülmesi Maddenin şekli almış haline cisim denir Örneğin, demir bir madde, demirden yapılmış küre bir cisimdir. Yine...

Genleşme Konu Anlatımı

GENLEŞME Bir maddeye ısı verildiğinde sadece maddenin sıcaklığı değişiyorsa verilen ısı maddenin molekülleri arasındaki bağları gevşetir ve moleküllerin arası açılır. Isı...

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

ISI – SICAKLIK Maddenin taneciklerden oluştuğunu daha önce öğrenmiştik. Madde katı, sıvı, gaz hallerinden herhangi birinde bulunabilir. Bu üç halde maddenin tanecikleri...

Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullanıldıkça tükenmeleri...

İş, Güç ve Enerji Konu Anlatımı Çözümlü Sorular

İş ve Güç Konu Anlatımı İsabet Akademi Enerji Konu Anlatımı İsabet Akademi İç Enerji Değişimi Konu Anlatımı İsabet Akademi Enerji...

Statik ve Kinetik Sürtünme Kuvveti

Amonton’un klasik sürtünme kanunu bir yüzey üzerinde kayan bir nesnenin harekete karşı direncinin uygulanan dış normal kuvvete orantılı olduğunu belirtmektedir. 1699 yılında...

Doğadaki Temel Kuvvetler Nelerdir?

İlköğretim fen ve teknoloji dersinde kuvveti temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olmak üzere ikiye ayırmıştık. Temas gerektiren kuvvetlerde kuvveti uygulayanla, uygulanan arasında...

Bir Boyutta Hareket, Düzgün Doğrusal Hareket, İvme Konu Anlatımı

Bir Boyutta Hareket Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Video İsabet Akademi Düzgün Doğrusal Hareket Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Video İsabet Akademi...

Madde ve Maddelerin Ortak Özellikleri, Hacim, Özkütle

Madde ve Özellikleri, Maddelerin Ortak Özellikleri ve Kütle Konu Anlatımı Video İsabet Akademi Hacim Nedir, Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimleri...

Fiziğin Yaşam, Diğer Bilim Dalları ve Teknoloji ile İlişkisi

Bilim dalları gelişirken diğer bilim dallarından yardım alarak bunu başarabilirler. Yani hiçbir bilim dalı diğer bilim dallarından bağımsız olarak yoluna...

Skaler ve vektörel büyüklükler

Kuvvet, hız gibi bazı büyüklükleri belirtmek için yön de gereklidir. Oysa kütle, uzunluk gibi büyüklükler için böyle bir koşul yoktur....

Gözlem Nedir? Nitel ve Nicel Gözlem

Doğa olayları ile ilgili olarak duyu organları veya teknolojik araç ve gereçler kullanılarak yapılan incelemelere gözlem denir. Gözlem işini yapan...

Fiziğin alt alanları nelerdir?

Fiziğin alt dalları günlük yaşantımızda her an bir çok olayın açıklanmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Metronun çalışması, cep telefonu, bir...

Fizik nedir?

Kimya: Maddelerin yapısını ve birbirleri ile olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji: Canlı yapısı, hücre ve hücre içinde geçen temel hayat...

Fizik Bilimine Giriş Konu Anlatımı

Fizik Bilimine Giriş Konu Anlatımı 1. Bölüm Video İsabet Akademi Fizik Bilimine Giriş Konu Anlatımı 2. Bölüm Video İsabet Akademi...

Elektromanyetik Dalgalar Konu Anlatımı

Elektromanyetik Dalgalar Konu Anlatımı Videoları Elektromanyetik Dalgalar Soru Çözümleri Elektromanyetik Dalgalar Tabiatta var olan bütün ışıkların genel ismi elektromanyetik dalgadır....

Ses Dalgaları Konu Anlatımı

Ses Dalgaları Konu Anlatımı Videoları Ses Dalgaları Çözümlü Sorular Videosu Ses, hayatımızın vazgeçilmez ögelerinden birisidir. Çevremizdeki sesleri duyarak bir şeyler...

Deprem Dalgaları Konu Anlatımı

Deprem dalgaları yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları sarsmasıdır. Deprem dalgaları...

Sonraki Sayfa »