Dersler

İzohips Haritalarında Yön Tespiti

Genel olarak haritaların üst kısmı kuzeyi göstermekle birlikte, yön okundan ya da paralel meridyenlerden yön tespiti yapmak daha kesin sonuç...

İzohips Haritalarında Yükseltinin Bulunması

Ardışık (art arda gelen) iki İzohips arasındaki yükselti farkı bulunur. Yükseltisi bilinen noktadan başlamak üzere, izohipsleri sayarak sorulan noktanın yükseltisi...

İzohips Haritalarında Eğim Hesaplama

Topoğrafya haritalarındaki herhangi bir yamaçta, yükseltileri bilinen iki nokta arasındaki eğim yüzde (%) ya da binde (‰) olarak hesaplanabilir. Bu...

İzohips Haritalarından Profil Çıkarma

İzohips haritalarından profil çıkarma işlemi, belirlenen doğrultuda yer şekillerinin yandan görünümünün yansıtılmasını ifade etmektedir. Eş yükselti eğrilerinden yararlanılarak, yeryüzü şekillerinin...

İzohips Haritalarında Yer Şekillerinin Gösterilmesi

Delta Akarsuların denize döküldüğü yerlerde, taşıdığı malzemeleri denizin içinde biriktirmesi sonucu oluşmuş üçgene benzer ovalardır. İzohips haritalarında deltalar, akarsu ağzından...

İzohipslerin Özellikleri

Yer şekillerinin kuş bakışı görünümünü yansıtan izohipsler, iç içe kapalı eğrilerden oluşur ve birbirini kesmezler.  İki izohips eğrisi arasındaki yükselti...

Yükselti Eğrileri (İzohips) Yöntemi

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere eş yükselti eğrisi (izohips) adı verilir. İç...

Renklendirme Yöntemi

Bu yöntemle çizilen fiziki haritalarda her bir renk, belirli yükselti aralığını gösterir. Denizler ve göller mavi renkle, derinlikler mavinin koyulaşan...

Tarama Yöntemi

Bu yöntemde yer şekillerinin yükseltisi ve eğimi tarama çizgileri ile gösterilir. Tarama çizgilerinin uzunlukları ile eğim ters orantılıdır. Eğimin fazla...

Gölgelendirme Yöntemi

Bu yöntemle, haritası çizilecek alanın genellikle kuzeydoğu ya da kuzeybatı köşelerinden eğimli bir ışıkla aydınlatıldığı varsayılır. Işık alan yerler açık,...

Kabartma Yöntemi

Yeryüzü şekillerinin belli bir ölçekle küçültülerek maket haline getirildiği ya da üç boyutlu olarak gösterildiği yöntemdir. Ağaç ya da alçı...

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması

Haritalarda yer şekillerini belirgin bir şekilde gösterebilmek için çeşitli çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Harita çizimi yapılırken kullanış amacına en uygun çizim...

Geçmişten günümüze bilgilerin aktarılması

İnsanlar var olduğu günden beri kendisine verilen akıl ve merak duygusu sayesinde yaşadığı çevreyi tanımaya, sahiplenmeye bir takım şekiller ve...

Mekansal verilerin haritalara aktarılması

Mekansal veriler haritaya aktarılırken belirli semboller kullanılır. Bu sembollerin başlıcaları nokta, çizgi ve alandır. Bazı haritalarda bunlardan bir tanesi kullanılabileceği...

Haritalarda Bilgi Aktarma Yöntemleri

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen uydularla yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri...

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, gösterilmesi ve analiz edilmesini sağlayan sisteme coğrafi bilgi sistemi denir....

Müslüman ve Türk Bilim Adamlarının Haritacılık Tarihindeki Yeri

Haritacılık, Dünya’nın en eski bilimlerinden biridir. Matematik, geometri, trigonometri, coğrafya, astronomi, fizik gibi bilim dallarının haritacılık biliminin gelişmesine katkıları olmuştur....

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları yapılırken dikkat edilecek en önemli konu, sorunun hangi birimle sorulduğu ve cevabın hangi birimle istendiğidir....

Çizgi Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi

Üst kısma çizgi ölçeğin altındaki toplam uzunluk, alt kısma da toplam uzaklık yazılır. Sadeleştirilir. Paydayı cm yapmak için paydaya 5...

Kesir Ölçeğin Çizgi Ölçeğe Çevrilmesi

Paydadan 5 sıfır silinir ve payda km yapılır. 1 cm’ye karşılık gelen uzaklık çentiklerin üzerine yazılır.

Haritaların Sınıflandırılması

Kullanım Amacına Göre Haritalar Bir harita çiziminde öncelikle kullanım amacı belirlenir. Kullanım amacına göre farklı haritalar çizilebilir. Aynı bölgenin ya...

Çizgi Ölçek

Eşit dilimlere ayrılmış bir doğru parçası üzerinde gerçek uzunlukların gösterildiği ölçek çeşididir. Çizginin uzunluğu haritadaki uzunluğu, çizgi üzerindeki rakamlar ise...

Kesir Ölçek

Küçültme oranının 1/10 000 veya 1/200 000 gibi kesirli sayılarda ifade edildiği ölçeklerdir. Kesir ölçeğin pay kısmı her zaman 1’dir....

Ölçek Çeşitleri

Harita çizimlerinde kuş bakışı olarak gördüğümüz alanı bire bir büyüklükte, yani olduğu gibi kağıda aktarmak olanaksızdır. Çünkü bu işlem için,...

Harita Elemanları

Haritanın elemanları şunlardır, Başlık Ölçek Coğrafi koordinatlar Yön oku Lejant (Harita işaretleri) UYARI: Coğrafi koordinatların bulunduğu bir haritada yön okuna gerek...

Türkiye’nin Özel (Göreceli) konumu

Türkiye’nin sahip olduğu birçok özellik, diğer ülkelere göre önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar Türkiye’nin, uluslararası siyasetteki önemini artırmaktadır. Türkiye’nin özel...

Özel (Göreceli) Konum

Bir yerin, kendine ait özellikleriyle tanımlanmasına özel (gö- receli) konum denir, Bir yerin karalara, denizlere, okyanus- lara, ulaşım yollarına, ticaret...

Türkiye’nin Mutlak (Matematik) Konumu

Türkiye, 36° – 42° kuzey paralelleri ile 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle, Ekvatorun kuzeyinde...

Steroitler

Hücre zarının yapısında bulunur. Cinsiyet hormonları (erkek ve dişi eşey hormonları) steroit yapılıdır. D vitamini de steroit yapılı bir moleküldür....

Fosfolipitler

Fosfolipitler, hücre zarının en önemli yapısal moleküllerinden biridir. Fosfat grubu içeren bir baş ile (bazılarında baş kısmında gliserol bulunur); iki...

Okulda verilen tüm derslere ait içeriklere ders ders seçerek ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz.

Sonraki Sayfa »
ankara escort bayan ankara escort ankara escort bayan bayan escort ankara