Dersler

Fablın Dünya Edebiyatındaki Gelişimi

Fabl türünün ilk örnekleri, Doğu’da Hintli Filozof Beydaba’nın “Kelile ve Dimne” adlı eseridir. Batı’da ilk fabl örneği, Ezop’un (Aisopos) “Ezop...

Fablın Yapısı ve Planı

Fablın Yapısı Olay: Çoğu zaman olağan dışı, masalımsı olaylardan örülür. Kişiler: Çoğunlukla hayvanlar, bitkilerdir ya da cansız varlıklardır; nadir olarak...

Fabl Genel Özellikleri

Fabllar, olaya dayalı sanatsal metinlerdir. Fabllarda, sembolik ve alegorik bir anlatım benimsenir. Fabllarda, özellikle “teşhis” (kişileştirme) ve “intak” (konuşturma) sanatları...

Fabl Nedir?

Kahramanları bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar olan ve ders verme amacı güden öğretici nitelikteki hikâyelere fabl adı verilir. Masala...

Dünya Edebiyatında Masal

Masalın ortaya çıkışıyla ilgili pek çok görüş ortaya konmuştur. Yaygın görüşe göre masalların kaynağı Yunan ve Hint mitolojileridir. Pançatantra: “Beş...

Türk Edebiyatında Masal

Türk masallarının kaynağı oldukça eskidir. Uygur Dönemi’ne ait Prens Kalyanamkara ile Papamkara gibi eserler ilk masal motiflerinin yer aldığı eserlerdendir....

Masal Çeşitleri

– Masallar, konusu bakımından dört gruba ayrılır: a) Asıl masallar (Olağanüstü masallar / gerçekçi masallar) b) Hayvan masalları: Asıl masallardan...

Masal Planı

a) Döşeme: Masalcının dinleyicileri atmosfere hazırlamak, onları biraz güldürmek, biraz da ustalığını göstermek için sıraladığı sözler zinciridir. Bunların çoğunu gelenekten alır,...

İyonlaşma Enerjisi Nedir?

Gaz haldeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. E3 > E2 > E1 ( E–> elektron...

Elektron İlgisi Nedir?

Gaz halindeki atomun elektron alması sırasındaki ısı değişimine Elektron İlgisi denir. Elektron ilgisi ne kadar büyükse meydana gelen ısı değişimi o...

Elektronegatiflik

Bir atomun elektronları çekme gücüdür. Elektronegatifliği en fazla olan element Flor’dur. Yani elektronegatiflik flora (F) doğru artar. (Yani ametalik özelliğin...

Kök Derecesi Genişletme ve İç İçe Kökler

Kök Derecesi Genişletme İç İçe Kökler

Masalın genel özellikleri

Masallarda yer ve zaman belli değildir. Masallarda çevre Kafdağı, Yedi Derya Adası, Yedi Kat Yerin Altı ve Üstü gibi büsbütün...

Masallarla Diğer Türlerin Karşılaştırması

Masallarla destanlar birbirine yakın ürünlerdir. Bunların benzer ve farklı yönleri vardır. Masallar tamamen hayal ürünüdür. Destanlar ise toplumların tarihlerinde yaşadıkları...

Masalların Tarihi Gelişimi

Türk masalları tarihin bilinmeyen bir devrinden beri sözlü gelenekte yaşamaktadır. Bu masalların toplanıp yazıya geçirilmesi 19. yüzyıldan sonra olmuştur. Türkiye’de...

Köklü ifadeler konu anlatımı

Not: Konunun sonunda diğer hocalar tarafından hazırlanmış köklü ifadeler konu anlatımı videolarını bulabilirsiniz. Köklü ifadeler Köklü İfadelerin Özellikleri Paydanın Rasyonel...

Üslü Denklemler ve Eşitsizlikler

Üslü Denklemler Üslü Eşitsizlikler

Üslü İfadelerle İlgili Özellikler

am . an = am+n Tabanları eşit olan ifadeler çarpılırken, üstler toplanır ve ortak tabanın üstü olarak yazılır Üstleri eşit...

Masal Nedir?

Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığı ile anlatıldığı, zaman ve mekân kavramları ile sınırlı olmayan sözlü anlatım türüne masal denir. Masallar...

Sıfat Fiil (Ortaç)

Fiilden türeyerek sıfat görevinde kullanılan fiilimsilere “sıfat-fiil” denir. Sıfat-fiil ekleri “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş“tir. Zehirlenen işçiler hemen...

Adlaşmış Sıfat

Niteleme sıfatının nitelediği isim kimi zaman düşer. Bu durumda ismin görevini ve anlamını niteleme sıfatı olan sözcük üstlenir. İsmin aldığı...

Belgisiz Sıfat

Belgisiz Sıfat: İsimleri kesin olarak değil, belirsizce belirten sıfatlardır. Belgisiz sıfatlarda genellikle sayı yönünden bir belirsizlik vardır. Birkaç şair toplanıp...

Okulda verilen tüm derslere ait içeriklere ders ders seçerek ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz.

Sonraki Sayfa »