Dersler

Okulda verilen tüm derslere ait içeriklere ders ders seçerek ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz.

İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti

İslâmiyet fetihlerle yayılırken alınan topraklarda yaşayan insanların da kültürlerinden faydalanıldı, böylece bilim ve düşünce alanında, büyük eliş­ meler ortaya çıktı....

Abbasiler Dönemi (750 – 1258)

Emevi Devleti’ne karşı çıkardığı isyanda başarılı olan Ebu’l Abbas Abdullah Emevi Devletini yı­karak Irak – Haşimiye başkent olmak üzere Abbasi...

Endülüs Emevi Devleti (756 – 1031)

Ebu Müslim Horasani’nin isyanı sırasında Emevi ailesinden olan Abdurrahman Kuzey Afrika’ya kaçtı ve daha sonra buradan İspanya’ya geçerek 756 yılında...

Kerbela Olayı (680)

Muaviye’nin ölümü üzerine bu defa Kufe halkı Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’i halife seçti ve onu Kufe’ye davet ettiler....

Emeviler Dönemi (661 – 750)

Hz. Ali‘nin vefatının ardından Kufeliler Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan‘ı halife seçti. Ancak Mısır, Suriye ve Filistin halkı da Emevi...

Hz. Ali Dönemi (656 – 661)

Hz. Ali dönemi iç karışıklıklardan dolayı fetihlerin tamamen durduğu devirdir. 656 CEMEL VAKASI Hz. Osman’ın katillerinin aranmasında yavaş davrandığı gerekçesiyle...

Hz. Osman Dönemi (644 – 656)

Hz. Osman halim selim ve ılımlı tavırlarıyla tanınır, kimseleri kırmazdı. Hz. Osman Kuzey Afrika’nın fethine devam etti ve Libya’nın fethini...

Hz. Ömer Dönemi (634 – 644)

Hz. Ömer iri yarı ve güçlü kuvvetliydi, en önemlisi adaleti ve cesaretiyle de sevilen biriydi. Hz. Ebu Bekir’in vefatıyla halife...

Hz. Ebubekir Dönemi (632 – 634)

Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in en yakın arkadaşı ve onu en yakından tanıyan kişi olarak halife seçildi. Hz. Ebu Bekir,...

Dört Halife Dönemi (632 – 661)

Dört Halife Dönemi Konu Anlatımı EBA Video 1. Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam Devleti’nde “Dört Halife Dönemi” başladı. 2. Bu...

Tebük Seferi ve önemi (631)

1. Bizans imparatoru Heraklius’un 100.000 kişilik bir orduyla İslam Devleti üzerine geldiği söylentisi üzerine, Hz. Muhammed 30.000 kişilik bir orduyla...

Huneyn (630) ve Taif (630) Savaşları

630 HUNEYN SAVAŞI 1. Mekke’nin fethi sırasında bazı Mekkeli müşrikler Huneyn’e gidip Mekkeyi geri almak için ordu toplamışlardı. 2. Hz....

Mekkenin Fethi (630) Önemi ve Sonuçları

1. Mekkeli müşrikler Hudeybiye Antlaşmasındaki: “Himaye edilen kabilelere silah yardımı yapılmayacak.” maddesine aykırı davranarak egemenlikleri altındaki kabilelere silah yardımı yaptılar....

Mute Savaşı (629)

1. Bizans İmparatorluğu’na bağlı Gassani Arapları’nın bir Müslüman keşif kolunu pusuya düşürüp şehit etmeleri üzerine Hz. Muhammed evlatlığı Zeyd’in komutasında...

Hayber Kalesinin Fethi (629) Sonuçları ve Önemi

1. Hayber’de bulunan Yahudiler her fırsatta Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtıyor; ayrıca Şam ticaret yolunun güvenliğini tehdit ediyorlardı. 2. Bu...

Hudeybiye Barış Antlaşması (628) Sonuçları ve Önemi

1. Hz. Muhammed artık hac yapma zamanının geldiği düşüncesiyle 1500 Müslümanla Mekke’ye gitmeye karar verdi. 2. Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye geldiklerinde...

Hendek Savaşı (627) Sonuçları ve Önemi

1. Mekkeli müşrikler İslamiyete son vermek amacıyla 10 bin kişiyle Mekke’ye yöneldiler. 2. Bu savaşta etkili olan bir diğer neden...

Uhud Savaşı (625) Nedenleri ve Sonuçları

1. Medine’deki Yahudilerin müşrikleri kışkırtması, müşriklerin Bedir Savaşı’ndaki yenilgilerinin intikamını almak istemeleri ve müşrik kervanlarının yine bir Müslüman kuvveti tarafından...

Bedir Savaşı Nedeni, Sonuçları ve Önemi

Bedir Savaşının Nedenleri 1. Mekke’deki Müslümanlar Medine’ye hicret ederken onların birçok malı ve eşyası orada kalmıştı. Ancak bu mallar müşrikler...

Hicret Nedir (622), Hicretin Sonuçları Nelerdir?

Hicret Olayı 1. Mekke’de artan baskı ve işkenceler yüzünden Hz. Muhammed ceza ve cefa gören Müslümanların Habeşistan’a gidebileceklerini söyledi. Böylece...

İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı Hz. Muhammed Dönemi

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ (571 – 632) 1. Hz. Muhammed miladi 571 yılında Mekke’de doğdu. Babası Kureyş Kabilesi’nden Abdullah, annesi ise...

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu

1. Arap Yarımadası, Asya’nın güneybatısında bü­yük bir bölümü çöllerle kaplı olan bölgedir. 2. İslamiyet’ten önce bu bölgede Main, Seba, Himyeri,...

Elektromanyetik Dalgalar Konu Anlatımı

Elektromanyetik Dalgalar Konu Anlatımı Videoları Elektromanyetik Dalgalar Soru Çözümleri Elektromanyetik Dalgalar Tabiatta var olan bütün ışıkların genel ismi elektromanyetik dalgadır....

Ses Dalgaları Konu Anlatımı

Ses Dalgaları Konu Anlatımı Videoları Ses Dalgaları Çözümlü Sorular Videosu Ses, hayatımızın vazgeçilmez ögelerinden birisidir. Çevremizdeki sesleri duyarak bir şeyler...

Deprem Dalgaları Konu Anlatımı

Deprem dalgaları yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları sarsmasıdır. Deprem dalgaları...

Su Dalgaları Konu Anlatımı

Su Dalgaları Konu Anlatımı Videoları Su Dalgaları Soru Çözümleri Videoları Denize ya da rüzgarlı bir havada göllere baktığımızda suyun şekilden...

Dalgaların Hızı

Bir dalga daha uzaktaki bir noktaya giderken yayıldığı ortamın durumuna göre farklı sürelerde oluşabilir. Bu olay dalgaların ortamlara göre farklı...

Dalgaların Temel Nicelikleri

Dalga hareketinde dalganın sahip olduğu bazı nicelikleri, bunların değiştirilmesinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu bilmek dalgalar hakkında bize daha detaylı bilgi...

Dalgaların Sınıflandırılması

Dalgalar iki farklı şekilde sınıflandırılır. 1. Titreşim Doğrultusuna Göre Bir dalganın titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine dik ise bu...

Dalgalar

Dalga kavramını bilmek, etrafımızda gerçekleşen doğa olaylarını kavramamızda bize yardımcı olur. Dalga hareketine geçmeden önce titreşim dediğimiz olguyu anlamamız gerekir....

Sonraki Sayfa »