Dersler

Okulda verilen tüm derslere ait içeriklere ders ders seçerek ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz.

Türklerin Kullandığı Takvimler

Güneş Yılı Esaslılar 1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi 2. Celali Takvim 3. Rumi Takvim 4. Miladi Takvim Ay Yılı Esaslılar...

Takvim Bilgisi

Takvim zaman çizelgesidir. Zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi bölümlere ayırır. İnsanoğlunun takvime ihtiyaç duyması ekonomik ve sosyal sebeplerden kaynaklanmıştır....

Tarihin sınıflandırılması

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu ayrım...

Tarih Biliminin Yöntemleri

Tarih bilimi, pozitif bilimler gibi kurallı değildir, kanunları da yoktur. Tarih bilimi bilgilerini toplarken şu yöntemleri kullanır: 1. Tarama (Kaynak...

Tarihi Olayların Özellikleri

1. Geçmişte yaşanmıştır, tekrarları yoktur. 2. Kanunları olmaz. 3. Deney ve gözlemleri yapılamaz. 4. Geniş coğrafyalarda hissedilir. 5. Büyük insan...

Tarih Nedir, konusu ve önemi

Tarih Nedir: İnsan ve insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, medeniyetleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini yer ve zaman göstererek, belgelere...

Edirne – Segedin Antlaşması (1444)

II. Murat, Karamanoğulları İsyanı’nı bastırdıktan sonra yeniden Balkanlara geçti. Sırbistan üzerine yürüyerek Sırpların Macarlara bıraktığı Belgrad hariç bütün Sırbistan’ı ele...

Türklerde tarih yazıcılığı

1. Osmanlılar Döneminde Tarih Yazıcılığı Osmanlılarda tarih yazıcılığı devlet politikası doğrultusunda başlamıştır. Temel amaç, devletin başarılarını gelecek nesillere aktarmaktır. Osmanlılarda XVIII. yüzyıla...

Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Atatürk’ün ” Eğer bir Millet büyükse kendini tanımakla daha büyük olur” veciz sözü Tarihe verdiği önemin en açık göstergesidir. Yine Atatürk, “Türk...

Tarihi bilgilerin değişebilir özelliği

Tarihe ait bilgilerimiz var olan belgeler ışığında yazılan eserlerden edindiklerimizdir. Yeni belgelerin ortaya çıkması var olan bilgilerimizde değişikliklere yol açabilir. Örneğin, Uzun süre...

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler konu anlatımı

Konunun en altında Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler videolu konu anlatımını bulabilirsiniz. Bir niceliğin diğer bir nicelikten büyük veya küçük olma...

Gerçek sayılar konu anlatımı

Doğal Sayılar: N = {0, 1, 2, 3, …} kümesinin elemanlarının her birine doğal sayı denir. En küçük doğal sayı...

Küme problemleri Konu Anlatımı

Küme Problemleri konusu 9. sınıf matematik müfredatında Kümeler Ünitesinde Kümelerde İşlemler konusundan hemen sonra gelmektedir. Kümeler konusunda genellikle Ygs de...

Kartezyen çarpım ve özellikleri

Öncelikle bu konuda sıralı ikili kavramının bilinmesi gerekmektedir. Kısaca hatırlatırsak (a, b) ifadesine sıralı ikili demiştik. a birinci bileşen ve...

Sıralı ikili nedir?

a ve b elemanlarının (a, b) biçiminde yazılmasıyla elde edilen elemana sıralı ikili veya kısaca ikili denir. (a, b) sıralı ikilisinde...

Kümelerde De Morgan kuralları

Augustus De Morgan kimdir hayatı Augustus De Morgan 27 haziran 1807 yılında Hindistan’da babasının askerlik görevi sırasında dünyaya gelmiş İngiliz Matematikçidir....

Kümelerde işlemlerin özellikleri

Kümelerde işlemlerin özellikleri: A ∪ A = A A ∩ A = A A ∪ B = B ∪ A...

Kümelerde Tümleme işlemi konu anlatımı

E evrensel küme ve A kümesi E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere, A kümesinde olmayıp Evrensel kümede olan elemanların...

Kümelerde fark işlemi konu anlatımı

A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denir ve A – B veya A \ B...

Ayrık Küme nedir

Hiç bir ortak elemanı bulunmayan kümelere ayrık kümeler denir. A ile B iki ayrık küme ise A ∩ B = Ø...

Kümelerde kesişim işlemi konu anlatımı

A kümesi ile B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir. A ve B kümelerinin kesişimi A ∩ B...

Kümelerde Birleşim işlemi

İki ya da daha fazla kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir. A ile B kümelerinin birleşimi A ∪...

Alt küme tanımı ve Alt küme sayısı

A ve B iki küme olsun. A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise o zaman A...

Eşit kümeler nedir?

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eleman sayıları eşit olup farklı elemanlardan oluşan kümeler eşit değildir. A ile B...

Evrensel küme nedir?

Evrensel Küme: Üzerinde işlem yapılan ve tüm kümeleri kapsayan en geniş kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle E ile...

Sonlu küme, sonsuz küme ve boş küme nedir?

Konuya başlamadan önce kümeler konusu ile ilgili olan diğer konularımızı da incelemek isterseniz konu başlıkları aşağıdadır. Tıklayıp görebilirsiniz. 9. sınıf...

Küme gösterim yöntemleri nelerdir?

Üç çeşit küme gösterim yöntemi vardır. Bunlar liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve venn şeması yöntemidir. 1) Liste yöntemi: Kümenin...

Küme nedir tanımı ve örnekleri

* İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Herhangi bir topluluğun küme olabilmesi için tanımının kesin olması yani kişiye göre değişken...

Kümeler konu anlatımı 9. sınıf matematik

Kümeler konusu 9. sınıf müfredatında ilk sırada yer alan konudur. Aşağıda paylaştığımız resimden de anlaşılacağı üzere toplam 7 kazanımdan oluşuyor....

Bir doğru parçasını belli bir oranda içten ve dıştan bölen noktanın koordinatları

Bu yazımızda uç noktalarının koordinatları verilen bir doğru parçasını verilen bir oranda içten veya dıştan bölen bir noktanın koordinatlarının nasıl...

Sonraki Sayfa »