İntegral konu anlatımı videosu

İntegral konu anlatımı videosu

İntegral konu anlatımı videosu konu başlıkları,  • Belirsiz integral
  • Diferansiyel kavramı
  • İntegral alma kuralları
  • Değişken değiştirme yöntemi ile integral alma yöntemi
  • Trigonometrik özdeşliklerden yararlanarak integral alma yöntemi
  • Basit kesirlere ayırma ile  integral alma yöntemi
  • Kısmi integral yöntemi
  • Belirli integral
  • İntegral ile alan hesaplama
  • İntegral ile hacim hesaplama

İntegral konu anlatımı videosu 1. bölüm

İntegral konu anlatımı videosu 2. bölüm

İntegral konu anlatımı videosu 3. bölümTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi