İlhanlı Devleti (1256 – 1335)

İlhanlı Devleti (1256 – 1335)

Cengiz (Moğol) İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda Hülagu Han tarafından İran’da kuruldu. Merkezi Tebriz olan devlet zamanla Kafkasya, Irak ve Anadolu’ya hakim oldu. İlhanlılar (1243) Kösedağ Savaşında Türkiye Selçuklu Devletini yenilgiye uğrattılar.
-Ele geçirdikleri şehirleri yağmalayıp talan ettiler.
-Ağır vergilerle halkı ezdiler.
İlhanlıların otoritesini kabul etmeyen Türkmen Beyleri Anadolu’da birçok beylik kurdular.
İlhanlılar Gazan Han Dönemi‘nde (1295 – 1304) yeniden güçlendiler. Daha sonra 1308 yılından itibaren Türkiye Selçuklu Devleti’ni valiler aracılığıyla yönetmeye başladılar. Memlüklerle yaptıkları mücadelede zayıfayan İlhanlılar 1335’te yıkıldılar.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz