Fiziğin Tanımı ve Önemi

Fiziğin Tanımı ve Önemi

Fizik için bir çok tanım yapılabilir. Biz şöyle bir tanım yapabiliriz:Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen, doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapmaya çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır.

Fizik; psikoloji, sanat, din gibi konularla ilgilenmez. Hayatımızın her alanında fizik bilimi ile karşılaşabiliriz. Evde elektronik araçların çalışması, otobüsteyken dur kalk sırasında vücudumuzun verdiği tepki, gelgit olayı, bardakta bulunan kaşığın kırık görünmesi gibi pek çok olayı fizik bilimi inceler. Elbette fizik bilimi inceleme sırasında kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi bilimlerden faydalanır. Fizikçi, bilimsel bilginin mutlak doğru olmadığını, doğmalara yer vermeyecek biçimde sınanabilir ve sorgulanabilir olduğunu bilmelidir.

Fen, bilimsel düşünme tekniğine dayanarak tüm doğa olaylarının açıklanmasında bizlere ışık tutan bir bilim dalıdır. Canlı varlıklarla ilişkili doğa olaylarını açıklayan bilim dalı biyolojidir. Biyoloji genel olarak canlıları inceler. Kimya, maddelerin yapısal özelliklerini ve maddeler arasındaki etkileşimleri inceler. Fizik ise madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyip bir takım doğa olaylarına açıklık getirmemize yardımcı olur.Fizik bilimi ile uğraşan bilim insanlarına fizikçi denir. Bir fizikçi herhangi bir bilginin daima tam doğru olmayabileceği gerçeğini unutmadan çalışmalarını sürdürür.

Fizik, yaşantımızın her anında vardır. Okula giderken bindiğimiz otobüsün hareket etmesinden, bir hastanın röntgeninin çekilmesine kadar birçok konuda fizikten yararlanılır.

İnsanoğlu beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek ve doğayı anlamak için sayısız gözlem yapmıştır. Çevresinde olup biten bütün olayları gözlemlerken kimini taklit etmiş, kiminden endişe duymuştur. Örneğin yuvarlanan kayalardan esinlenerek tekerleği icat eden insan, yıldırım ve deprem gibi anlamlandıramadığı doğa olaylarından korkmuştur. Endişeleri, insanoğlunu bu olayları sorgulamalarından alıkoymamış aksine daha da merak uyandırmıştır. İnsanoğlunun doğayı anlama çabası ile başlayan doğa felsefesi; aslında bugün fizik, kimya, biyoloji ve matematik olarak adlandırılan temel bilim dallarının bütünüdür. Zaman içerisinde çalışma alanlarına göre birbirinden ayrılan fizik, kimya ve biyoloji bilim dalları fen bilimleri olarak adlandırılmakta, matematik ise bilimin ortak dili olarak kullanılmaktadır. Fizik; uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Çok eski zamanlarda insanlar, öncelikle, duyu organlarıyla algılayabildikleri makro evreni anlamaya çalışmışlardır. Gezegenlerin ve yıldızların nasıl hareket ettiği, şimşek ve yıldırımın nasıl oluştuğu gibi pek çok soruya cevap aramışlardır. Makro dünyaya ait bu sorulara verilen cevaplar, zamanla bilimsel çalışma basamaklarına göre açıklanarak teori ve kanunlar geliştirilmiştir. Bilim insanları “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sorarak bilgi seviyelerini daima üst seviyeye taşır. Örneğin 17. yüzyılda Galileo Galilei (Galileo Galile) ve Issac Newton’ın (Ayzek Nivtın) hareket ile ilgili çalışmalarıyla fiziğin alt dalı olan mekanik oluşmuştur. 20. yüzyıl başlarında oluşan bazı sorular, var olan fizik bilgisi ile açıklanamayan yeni bir fizik anlayışının doğmasını sağlamıştır. Bilim insanlarının duyu organlarıyla doğrudan algılayamadığı mikro evrende gerçekleşen olaylar ve bu olaylara ait soru ve cevaplardan oluşan bu anlayış, "modern fizik" olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle sonrasında makro evrene ait fizik bilgileri ise "klâsik fizik" olarak tanımlanmıştır. Fizik bilimi evrendeki mikro âlemden makro âleme kadar inanılmaz geniş bir çalışma alanına sahiptir. Atom altı parçacıkların davranışlarından Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin hareketlerine (Görsel 1.1.1), sinir sistemindeki bilgi iletiminden Dünya ile haberleşme uyduları (Görsel 1.1.2) arasındaki iletişime, nanoyapıların özelliklerinden yalıtım malzemelerine, soğutma sistemlerinden güneş enerjisine kadar pek çok konu fizik biliminin çalışma alanı içerisindedir.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi