Fiziğin alt alanları nelerdir?

Fiziğin alt alanları nelerdir?

Fiziğin açıklamaya çalıştığı olaylar o kadar çok çeşitlidir ki bir fizikçinin bu olayların tümünü incelemeye ömrü yetmez. Ayrıca her bilim insanının ilgi alanı ve becerisi farklıdır. Bu nedenle fizik bilimi farklı alt alanlara ayrılmıştır.  • Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceler. Kinematik ve dinamik olmak üzere iki alt alana ayrılır.
  • Termodinamik: Sıcaklık, ısı ve ısının maddeyle olan etkileşimi bu alanın temel konularıdır.
  • Katı hal fiziği: Maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Kristal yapı da bu alanın konusudur.
  • Atom fiziği: Maddenin atom ve molekül yapısı bu alanın konusudur. Nano teknoloji, bu alanda üretilen bilgileri kullanır.
  • Elektromanyetizma: Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Elektro manyetik dalgalar da bu alanın konusudur.
  • Nükleer fizik: Atomun çekirdek yapısı ve nükleer enerjinin incelendiği fizik dalıdır. Nükleer santraller için kuramsal bil üretir.
  • Optik: Işığın doğasını açıklamaya çalışan, ışıkla ilgili olayları ve ışığın maddeyle etkileşimini inceleyen fizik dalıdır.
  • Yüksek enerji ve plazma fiziği: Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceleyen modern bir fizik dalıdır.

fizigin-alt-alanlari

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz